Nieuwsbrief Smash and Block februari 2015

5 voor 12
Vacatures in de vereniging
14 Februari
Poiesz actie
JOIN
ALV
Vrijdagavond trainingen

5 voor 12
Meerdere keren heeft het bestuur kenbaar gemaakt dat ze op zoek is naar een TC coördinator. Het is op dit moment 5 voor 12, want de periode waarin actief naar nieuwe trainers gezocht moet worden, de enquêtes afgenomen moeten worden, de nieuwe leden opgevangen moeten worden en de nieuwe teamindeling samen met de trainers gemaakt moet worden staat voor de deur. We hebben iemand nodig, mogen ook meerdere mensen zijn, die dit mogelijk gaat maken. Je doet dit niet alleen; je bent coördinator. Als je de trainers bijeen roept, geven zij je input. Dit is dan ook een DRINGENDE OPROEP aan elk (ouder van) lid van de vereniging om erover na te denken deze positie in te vullen. Als deze positie niet wordt ingevuld binnen zeer korte tijd, betekent dit voor de senioren dat:
– er geen (nieuwe) trainers worden aangetrokken
– nieuwe leden niet worden begeleid/opgevangen
– er geen teamindeling wordt gemaakt (!!!)
– er geen enquête komt
– belangrijke informatie van wat er speelt binnen de vereniging NIET bij het bestuur terechtkomt.

Het bestuur mist de persoon/personen die deze tussenfunctie vervult. Het bestuur heeft geen ruimte deze taken erbij te doen, wat betekent dat ze NIET gebeuren.
Geef jij via voorzitter@smashandblock.nl aan dat jij de nieuwe TC coördinator gaat worden? Het bestuur gaat alle teams langs om dit bericht te bespreken, je kunt vragen stellen en jezelf opgeven als nieuwe TC coördinator.

Vacatures in de vereniging
Naast de TC coördinator heeft het bestuur nog vele andere lege plekken. Vele handen maken licht werk. Dus als we met elkaar de schouders eronder steken, is het niet veel. Nu doen slechts een handjevol mensen telkens een heleboel werk. Geef je op om iets te doen voor de vereniging:

 • Leden voor de activiteitencommissie (senioren)
  Je organiseert leuke activiteiten voor de seniorleden van de vereniging. Je maakt samen met de commissie aan het begin van het seizoen een plan, dient een budget in bij het bestuur en koppelt terug aan het bestuur wat er speelt binnen de commissie
 • Leden voor de sponsorcommissie
  Je zoekt actief naar sponsors voor de vereniging en onderhoudt de contacten en contracten met de sponsoren. Je maakt samen met de commissie aan het begin van het seizoen een plan en koppelt terug aan het bestuur wat er speelt binnen de commissie.
 • Trainers (jeugd en senioren, voor komend seizoen)
  Je geeft training en coacht een of meerdere teams van Smash and Block. Tevens neem je deel aan trainersbijeenkomsten, waarin je mening wordt gevraagd betreffende teamindelingen. Waar mogelijk neem je deel aan bijscholing voor trainers.
 • Een verenigingsjournalist
  Of het nu een leuk stuk in de Westerkrant is of een mooi interview voor op de website, jij bent degene die de spelers, teams of de vereniging in de kijker speelt bij een (breder) publiek. Dit mag zowel een jeud – als een seniorlid zijn
 • Secretaris
  Tijdens de ALV zal de secretaris van de vereniging haar taak overdragen. Ben jij degene die het leuk vindt om tijdens de bestuursvergadering de notulen te maken, de correspondentie (hoofdzakelijk via mail) en communicatie van de vereniging op zich wil nemen en het leuk vindt om de website te beheren? Dan is secretaris vast iets voor jou! Het zou mooi zijn als je voor de ALV al kan aanschuiven bij het bestuur, want dan kunnen je taken worden overgedragen door de huidige secretaris.
 • Penningmeester (miv komend seizoen)
  Tijdens de ALV zal ook de penningmeester van de vereniging haar taak overdragen. Ben jij degene die het leuk vindt om een begroting te maken, om de rekening te beheren en de rest van de financiele kant van Smash and Block te beheren? Dan is penningmeester vast iets voor jou.Het zou mooi zijn als je voor de ALV al kan aanschuiven bij het bestuur, want dan kunnen je taken worden overgedragen door de huidige penningmeester.

14 Februari
Het is komende zaterdag niet alleen Valentijnsdag, maar ook CMV wedstrijddag. De dag begint al om 9 uur en de jongste leden van onze vereniging kunnen alle aanmoediging gebruiken! Tevens zijn er nog vrijwilligers nodig om deze dag mogelijk te maken, er zijn nog gaten in het programma. Kun je zaterdag helpen, geef je dan op via bestuurslidjeugd@smashandblock.nl.

Poiesz actie
De Poiesz actie loopt alweer vanaf 2 februari en duurt nog tot 29 maart. Smash and Block heeft volgens de website van Poiesz 873 munten te pakken. De koploper is kunstrijclub Groningen met 2133 munten, een goede nr 2 is het zwembad in Hoogkerk met 1867 munten, op de voet gevolgd door SJO de Held (vv Hoogkerk/CSVH) met 1660.
Heren 1 organiseert de Poiesz actie dit jaar en regelt dat onze vereniging op 21 februari vertegenwoordigd is. Dat is de dag waarop Smash and Block in de winkel staat om haar vereniging te promoten. Komt je die dag meehelpen in de Poiesz? Of kom je een blik werpen en koop je het actieproduct van de dag? Je helpt Smash and Block dan aan extra punten!!!

JOIN
In 2015 wordt zowel het EK damesvolleybal (26 sept t/m 4 okt) als het WK beachvolleybal (26 juni t/m 5 juli) in Nederland gespeeld. Kijk op www.volleybal.nl/join voor meer informatie over deze supertoernooien en over de mogelijkheden voor onze club rondom deze toernooien. Heb je mooie ideeën gekregen? Neem contact op met het bestuur, er is van alles mogelijk!

ALV
Nogmaals de mededeling dat op 23 maart 2015 de ALV gaat plaatsvinden. Houd deze avond dus vrij in je agenda! We gaan er vanuit dat elk team rijkelijk vertegenwoordigd zal zijn, gezien we belangrijke beslissingen moeten nemen die avond.

Vrijdagavond trainingen
Op vrijdagavond is er de mogelijkheid voor senioren om extra te trainen. De jeugd heeft nu al een extra training op vrijdagavond. We willen graag weten hoeveel animo er is bij de senioren om extra te trainen. Deze trainingen zullen veelal per positie (bijvoorbeeld buitenaanvallers) of op thema (bijvoorbeeld verdediging) zijn. Dat betekent dat je 1 of 2 keer per maand aan kunt sluiten, omdat de rest van de trainingen voor een andere positie/thema is. Stuur een mailtje naar bestuurslidjeudg@smashandblock.nl als je belangstelling hebt.