Nieuwsbrief april 2020

Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van april van Smash and Block. Het zijn heftige tijden. Misschien kennen jullie wel mensen die het coronavirus hebben opgelopen of heb je het zelf wel (gehad). We moeten 1,5 meter afstand houden en zo veel mogelijk thuis blijven. Daarnaast werken velen van jullie in vitale beroepen zoals de zorg, het onderwijs of de kinderopvang en maken de gevolgen van dichtbij mee. Anderen hebben ineens de kinderen thuis van school en worden parttime juf of meester. Corona raakt iedereen en dat is niet altijd makkelijk.

We willen vanuit de vereniging iedereen bedanken voor zijn/haar geduld en inzet in de samenleving in deze periode. Laten we hopen dat jullie allemaal gezond zijn en blijven. En laten we hopen dat we snel weer kunnen volleyballen.

In deze nieuwsbrief lees je welke gevolgen het coronavirus heeft voor Smash and Block en waar we vanuit de vereniging mee bezig zijn.

Geen training tot ten minste 28 april

Zoals jullie weten wordt er in ieder geval tot 28 april niet getraind. We volgen daarbij de richtlijnen van de overheid. Wat er na 28 april gebeurt is onzeker, maar houd er rekening mee dat er ook daarna nog niet direct volop gesport kan worden.
In ieder geval heeft de jeugd in de meivakantie (25 april t/m 3 mei) geen training.

Competitie 2019/2020 is beëindigd

De Nevobo heeft de competitie voor seizoen 2019/2020 beëindigd. De eindstanden zijn bepaald op basis van het wedstrijdquotiënt, ofwel het gemiddeld aantal behaalde punten per wedstrijd. Bij Smash and Block zijn er geen promoties of degradaties dit jaar. De eindstanden zijn als volgt:

  • Heren 1: 4e (tweede klasse)
  • Dames 1: 3e (tweede klasse)
  • Meisjes A: 6e (tweede klasse)
  • Meisjes C: 4e (tweede klasse)
  • CMV-1: 5e (niveau 5)
  • CMV-2: 5e (niveau 4)

Van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat allemaal!

Poiesz-actie vroegtijdig beëindigd en levert € 1.000 sponsorgeld op

Op 19 maart heeft de Poiesz besloten de Poiesz Jeugd Sponsor Actie uit veiligheidsoverwegingen per direct te beëindigen. Elke deelnemende club ontvangt een bedrag van duizend euro.

We willen jullie allemaal bedanken voor jullie inzet, in het bijzonder recreanten dames 2 en natuurlijk de jeugd die al stond te trappelen om tompoucen te verkopen! En Poiesz Hoogkerk natuurlijk bedankt voor de sponsoring!

Trainersvergoedingen zijn vervroegd uitbetaald

In maart hebben we de trainers alvast gevraagd om hun declaratieformulieren in te vullen. Van de trainers waarvoor een formulier is terugontvangen is dit direct uitbetaald.

Onzeker of seizoenafsluiting 17 juni doorgaat

Op 17 juni staat de seizoenafsluiting gepland. Het is nog onzeker of dit door kan gaan en in welke vorm. We houden jullie op de hoogte.

We onderzoeken of contributieteruggave mogelijk is

Omdat we een aantal weken of misschien wel maanden niet kunnen sporten, willen we kijken of we jullie hiervoor kunnen compenseren. We zijn momenteel in gesprek met zowel Sport050 als de Nevobo om samen tot een gepaste oplossing te komen, waarin we hopelijk niet alle kosten voor zaalhuur en teamgeld hoeven te betalen. Sport050 heeft in ieder geval aangegeven bezig te zijn met een restitutieregeling. Meer daarover lees je in deze brief.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) beslist over de hoogte van de contributie en dus ook over de hoogte van een eventuele compensatie. Het bestuur komt in de eerstkomende ALV met een plan voor compensatie. De hoogte hiervan hangt onder meer af van de afspraken die met Sport050 en de Nevobo gemaakt kunnen worden, en of en in welke vorm de seizoenafsluiting door kan gaan. De contributies worden gewoon geïnd tot het ALV-besluit genomen is.

Hoe blijf je fit in deze periode?

1,5 meter afstand houden en vooral thuis blijven. Hoe blijf je dan fit om te volleyballen?

De Nevobo verzorgt twee keer in de week een online training via VolleyFit. Een creatieve manier, waarbij topspelers en -coaches je helpen om in vorm te blijven!

Je kunt natuurlijk ook of gewoon een balletje pakken en in de tuin gaan volleyballen met je familie!