Nieuwsbrief december 2020

Uitkomsten stemming ALV

Na de goed geslaagde online ALV van 26 oktober hebben jullie in november online jullie stem kunnen uitbrengen. 32 leden hebben hun stem uitgebracht en de uitkomsten daarvan zijn als volgt:

  • De jaarstukken 2019 zijn goedgekeurd, en daarmee is decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid over 2019;
  • Jolanda Mosselaar is benoemd als penningmeester;
  • Niels Kappen is benoemd als algemeen bestuurslid;
  • Louise Tjoelker is benoemd als lid van de kascommissie;
  • De begroting vóór corona is goedgekeurd;
  • Er is een besluit over compensatie, zie het bericht hieronder.

Compensatie corona: december geen contributie

Voor het niet kunnen trainen als gevolg van corona van 18 maart t/m 27 mei is een compensatievoorstel aan jullie voorgelegd. Daarbij zijn de meeste stemmen uitgebracht op één maand geen contributie innen, en het inzetten van eenzelfde bedrag voor toekomstige ledenwerving. Over de maand december wordt er daarom geen contributie voor trainingen in rekening gebracht.

Afscheid Gerard van der Laan

De afgelopen jaren heeft Gerard met veel plezier de functie van penningmeester vervuld voor Smash and Block. Begin van het jaar heeft hij aangekondigd het stokje geleidelijk te willen overdragen, om zo ook meer tijd voor zijn Rijschool Pijlsnel en privé te krijgen. Afgelopen week is hij in het zonnetje gezet met een mooi cadeaupakket.

Bij deze nogmaals enorm bedankt voor jouw inzet en enthousiasme Gerard!

Gerard, namens alle leden ontzettend bedankt!

Compensatie corona: restitutie Nevobo 23,7% teamgelden (voor wedstrijdspelers)

Normaal gesproken factureert Smash and Block in november de Nevobo lidmaatschaps- en teamgelden aan de wedstrijdspelers. Uit contacten met de Nevobo bleek dat zij op dat moment bezig waren met een compensatievoorstel, omdat er in 2020 minder wedstrijden konden worden gespeeld.

Het bestuur heeft er daarom voor gekozen de teamgelden pas te factureren nadat de Nevobo een besluit heeft genomen over een eventuele teruggave. Die duidelijkheid is er inmiddels, en de Nevobo heeft op haar website aangegeven hoeveel er gecompenseerd wordt. Het staat er wat ingewikkeld, maar het komt er op neer dat 23,7% van de teamgelden van de eerste helft van het seizoen 2020-2021 worden teruggegeven.

De teamgelden over 2020-2021 zullen in december worden gefactureerd, na aftrek van deze 23,7% korting over de eerste helft van het seizoen.

Sint en Piet bij Smash and Block

Wist je dat Sint en Piet ook bij Smash and Block zijn geweest? Een speciale training voor de jeugd, met leuke cadeautjes voor zowel de speelsters als de train(st)ers!
Meer hierover lees je in dit nieuwsbericht.

Prijsuitreiking en recordopbrengst Grote Clubactie

In oktober en november hebben jullie Smash and Block allemaal geholpen met de Grote Clubactie. In totaal zijn er maar liefst 420 loten verkocht met een recordopbrengst van ruim € 1.000! Dat is natuurlijk fantastisch!

De jeugd is volop op pad geweest om loten te verkopen. Aan de topverkopers was een leuke prijs beloofd en op 18 november was dan ook de prijsuitreiking! Een gedeelde derde plaats is er voor Benjamin en Angwi (25 loten), de tweede plaats voor Vianne (34 loten) en onze topverkoper is Zoe met maar liefst 50 loten!
Ook voor alle andere jeugdleden die loten hebben verkocht was er een mooie prijs. Gefeliciteerd en bedankt voor jullie inzet!

Daarnaast heeft Hopma Makelaardij ons gesponsord door een Grote Clubactie Superlot te kopen, ofwel 50 loten tegelijk. Dat is natuurlijk super!

De trekking was op 9 december. Kijk snel hier of je een prijs gewonnen hebt. Als er 1 cent op je bankrekening is bijgeschreven van de Grote Clubactie, dan heb je sowieso prijs!

Blije gezichten tijdens de prijsuitreiking
Thomas (Hopma Makelaardij) koopt superlot

Fijne feestdagen!

Dit is de laatste nieuwsbrief van Smash and Block van het jaar. Helaas heeft 2020 ons door corona minder volleybalplezier gebracht dan gehoopt. Wekenlang in spanning wanneer je weer mag volleyballen, halve competities, een afgelaste Poiesz-tompoucenverkoop en ontelbare coronaprotocollen.
Toch hebben we ook nieuwe dingen mogen uitproberen, zoals trainen in de buitenlucht op kunstgras en de eerste online ALV, en natuurlijk onze nieuwe shirts van de Suiker Unie.

We willen iedereen bedanken voor zijn/haar geduld, hulp en flexibiliteit, en laten we hopen dat we in de loop van 2021 weer meer mogen volleyballen!

Vanuit het bestuur wensen we jullie fijne feestdagen en alvast het allerbeste voor 2021 toe!

Prettige feestdagen en een sportief 2021!