Nieuwsbrief januari 2021

Het is weer tijd voor de Poiesz Jeugd Sponsor Actie

Ook dit jaar is Smash and Block weer ingeloot voor de Jeugd Sponsor Actie bij de Poiesz in Hoogkerk. We kunnen dus weer met z’n allen de kokers gaan vullen met sponsormunten. Jij helpt toch ook om de kokers te vullen?

Met de opbrengst van deze actie kunnen we materialen aanschaffen of leuke activiteiten organiseren voor onze jeugdleden. We roepen jullie allemaal op om zoveel mogelijk boodschappen te doen bij Poiesz en Jeugd Sponsor Munten te sparen. Hoe meer Jeugd Sponsor Munten in de koker van onze vereniging worden gestopt, hoe meer sponsorgeld aan het eind van de actie door Poiesz Supermarkten wordt uitgekeerd.

Vanaf 15 februari tot zondag 11 april spaar je gratis sponsormunten bij je boodschappen
Je krijgt de jeugdsponsormunten bij de kassa van alle Poiesz supermarkten. Bij elke € 10,- aan boodschappen ontvang je een jeugdsponsormunt. Daarnaast zijn er wekelijks aanbiedingen waarmee je extra munten kunt sparen.
De koker voor de Jeugd Sponsor Munten van onze vereniging is te vinden bij de Poiesz in Hoogkerk. De Jeugd Sponsor Actie loopt van maandag 15 februari tot en met zondag 11 april a.s.

Dit jaar gaat het in verband met het coronavirus iets anders
In verband met de veiligheid en gezondheid van klanten heeft Poiesz de Jeugd Sponsor Actie aangepast. Dit komt neer op het volgende:

  • Er is dit jaar geen actieve verkoop door verenigingen in de winkels.
  • Er is geen afsluitend Jeugd Sponsor Gala.
  • Dit jaar kun je geen jeugdsponsormunten opsparen (bij de vereniging, thuis, etc.) maar moet je ze zelf direct in de koker doen.

Help jij ons nieuwe leden werven?

Tijdens de ALV is besloten om een bedrag beschikbaar te stellen om actief leden te werven. Er waren al een aantal leden met goede ideeën voor wervingsacties, zoals het organiseren van toernooien. We willen jullie daarom graag de gelegenheid bieden om actief mee te denken in het werven, door een ledenwerfcommissie in te stellen.
Doe je mee? Meld je dan aan bij secretaris@smashandblock.nl.

Opbrengst Grote Club Actie

De definitieve opbrengst van de Grote Club Actie van dit jaar is € 983,10!
Allemaal hartelijk bedankt voor jullie inzet!

Geen promotie-degradatie dit seizoen

De Nevobo had eind vorig jaar een drietal scenario’s uitgewerkt over het verdere competitieverloop als corona dit weer zou toelaten. Opties waren bijvoorbeeld het houden van een halve competitie of het verlengen van het seizoen. Helaas kunnen we nog wat langer niet volleyballen dan toen ingeschat. De Nevobo heeft daarom besloten weer wedstrijden te organiseren zodra de situatie rondom het coronavirus dat toelaat. Dat is het maximale wat nu haalbaar is.

Omdat het seizoen daarmee kort wordt, zullen er geen teams promoveren of degraderen. Meer hierover lees je op de website van de Nevobo.

17 maart sporthal gesloten i.v.m. verkiezingen

Om de Tweede Kamerverkiezingen goed te laten verlopen worden er dit jaar veel gymzalen en sporthallen ingericht als stemlokaal. Sport050 heeft aangegeven dat Sporthal Hoogkerk daarom op 16, 17 en 18 maart gesloten is. Op 17 maart zal er dus -mocht dit alweer mogelijk zijn- geen training zijn.

22 maart ALV – save the date

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) zal op 22 maart a.s. plaatsvinden. De verwachting is dat de ALV weer online zal plaatsvinden. Naast de gebruikelijke agendapunten zoals de jaarcijfers en begroting, zal het bestuur een compensatievoorstel voorbereiden voor het niet kunnen volleyballen de afgelopen periode.

Verder verloopt in maart de termijn van Marten Antoons als wedstrijdsecretaris. Hij stelt zich herverkiesbaar voor een nieuwe termijn. Wil jij je ook kandidaat stellen om wedstrijdsecretaris te worden? Meld je dan aan via secretaris@smashandblock.nl.