Nieuwsbrief oktober 2017

Vacatures bestuur
Grote Clubactie
We zijn op zoek naar sponsors
Vernieuwing website
Trainers gezocht
Digitaal wedstrijdformulier (DWF)

Vacatures bestuur
Zoals al in een eerdere nieuwsbrief is aangegeven, hebben 2 bestuursleden, met verschillende redenen, aangegeven te willen stoppen met de verschillende bestuursfuncties. Dit houdt in dat de volgende bestuursfunctie vacant komen:

bestuurslid penningmeester

bestuurslid secretaris

bestuurslid jeugd

Zonder bestuur geen voortzetting van Smash & Block!!! Wij hopen dat de leden het niet zover zullen laten komen en de verantwoordelijkheid op zich nemen. Ook hopen wij dat in het nieuwe bestuur meerdere teams zullen zijn vertegenwoordigd.

Heb je interesse of wil je meer weten over wat de functies precies inhouden, benader dan de huidige bestuursleden (Ruth D1 of Marten H1) of laat het weten aan het bestuur via: voorzitter@smashandblock.nl.

Grote Clubactie
Zoals velen misschien al gehoord hebben of er al mee bezig zijn, hebben wij ons als club weer aangemeld voor de Grote Clubactie. Dit hebben we met een doel gedaan. Op de website van Smash & Block staat hier meer over maar in het kort: alle teams hebben nieuwe shirts nodig. Probeer zo veel mogelijk lootjes te verkopen want per verkocht lot krijgen we een geldbedrag en dit kunnen we goed besteden.

Wil iedereen uiterlijk woensdag 8 november zijn lotenboekjes inleveren bij heren 1 of bij de trainer?

Sponsors gezocht
Als bestuur zijn we al hard op zoek naar nieuwe sponsors. We proberen om verschillende sponsors binnen te halen zodat alle teams een nieuw shirt hebben met een sponsor erop. Weten jullie nog sponsors of kunnen jullie als team een sponsor regelen? Laat het ons weten, zodat we dat bedrijf een brief kunnen sturen met het geldbedrag dat we nodig hebben. Daarnaast komt het logo van het bedrijf op onze website, een extra stukje reclame.

Vernieuwing website
Misschien hebben jullie het al gezien of anders ga snel kijken want Leon van H1 is heel hard bezig om de website te vernieuwen. Er staan inmiddels nieuwe foto’s van (bijna) alle teams op de website. Hij is ook bezig om een smoelenboek te maken van alle leden die bij de vereniging spelen. Zo kunnen we elkaar ook een beetje leren kennen. Super idee!

Binnenkort krijgt iedereen hiervoor alvast zijn gebruikersnaam toegestuurd met een korte uitleg hoe je kunt inloggen. In de volgende nieuwsbrief ontvangen jullie hierover meer informatie.

Heb je andere ideeën voor de website? Mail ze dan naar website@smashandblock.nl.

Trainers gezocht
We zijn met spoed op zoek naar nieuwe trainers voor de jeugd, heren 1 en dames 3. Bij de jeugd stoppen Demi en Anouk met training geven omdat ze voor stage naar het buitenland gaan. We gaan ze missen en ze hebben het super gedaan! Maar we hebben wel nieuwe trainers nodig. Het zou zonde zijn dat er jeugdteams moeten stoppen omdat er geen trainers zijn. We zullen ook buiten de vereniging naar mensen werven. Heb je interesse om de jeugd tot ster spelers te maken? Stuur ons als bestuur dan een mailtje.

Digitaal wedstrijdformulier (DWF)
Sinds dit seizoen zijn alle wedstrijdformulieren digitaal. Als vereniging hebben we 2 tablets aangeschaft. Deze zitten in een plastic doos in 1 van de kasten. De zaalwacht is verantwoordelijk dat deze tablets bij de velden liggen zodat de scheidsrechters deze kunnen gebruiken. Na alle wedstrijden zorgt de zaalwacht ervoor dat de tablets weer in de doos zitten en in de kast bovenin liggen. Wees hier zuinig mee! De zaalwacht zorgt er ook voor dat ze aan de oplader komen. Want aan een lege tablet heb je niks.

Als jullie vragen hebben over het digitale wedstrijdformulier, kunnen jullie Lisanne of Mariska(D1) hierover mailen of aanspreken of kijk op de website van de NeVoBo.