Nieuwsbrief Smash and Block april 2016

27 april en 4 mei geen trainingen
CMV niveau 3 kampioen!!!
Resultaten ALV
Trainingen tot de zomervakantie
Afmeldingen
Voorlopige teamindeling 2016-2017
Ledenwerving
Openstaande vacatures !!!

27 april en 4 mei geen trainingen
Hoewel het waarschijnlijk wel duidelijk is; toch nog de mededeling dat er geen trainingen zijn op Koningsdag, 27 april, en op de Nationale herdenkingsdag, 4 mei.

CMV niveau 3 kampioen!!!
De meiden van CMV, niveau 3 zijn kampioen geworden!
Deze knappe prestatie is behaald onder de bezielende leiding van Demi.

cmv kampioen

Meiden: gefeliciteerd!

Resultaten ALV
Op 14 maart jl. was de Algemene Leden Vergadering. Het verslag van deze vergadering zal met de volgende nieuwsbrief worden meegezonden.
Tijdens de ALV zijn de twee voorstellen met betrekking tot de wijziging in de verdeling van de teamgelden en de wijziging in de trainersvergoeding (met aanpassing) unaniem aangenomen.

Trainingen tot de zomervakantie
De laatste wedstrijden zijn gespeeld. Maar natuurlijk gaan de trainingen nog even door! Op 11 mei wordt er gewoon training gegeven. Ondanks dat voor sommigen meivakantie is. De laatste trainingen zijn op woensdag 15 juni en vrijdag 17 juni.

Afmeldingen
Leden kunnen zich afmelden voor 1 juli 2016 bij de penningmeester, Louise Tjoelker.

Voorlopige teamindeling 2016-2017
De TC is op dit moment druk bezig met de voorlopige teamindeling voor volgend seizoen. Op 19 april is er overleg geweest met de trainers. Woensdag 11 mei zal de TC bij elk team kort langskomen om het voorstel voor de nieuwe indeling toe te lichten. Vanaf woensdag 18 mei zal er met de nieuwe indeling getraind worden. Mochten er van te voren vragen of opmerkingen zijn dan horen we dat graag.

Ledenwerving
We zijn op zoek naar nieuwe spelers/speelsters. Ken je nog iemand die het leuk zou vinden om (weer) te gaan volleyballen, neem hem of haar een keer mee! In mei en juni kan iedereen gratis meetrainen.

Openstaande vacatures !!!
Ondanks herhaalde oproepen zijn nog niet alle vacatures vervuld. We zoeken nog steeds een bestuurslid jeugd, een bestuurslid wedstrijdsecretariaat en een trainer voor dames 4.
Hieronder staan de twee bestuursvacatures nogmaals vermeld. Behalve dat het leuk en gezellig is om in het bestuur te zitten, zijn de taken goed te doen. Ook voor iemand met een baan en/of kinderen. De huidige bestuursleden doen dit ook. Zij kunnen echter niet nog langer extra taken op zich nemen.
Worden de vacatures niet vervuld, zal dit als consequentie hebben dat er activiteiten (competitie!) zullen vervallen.

Heb je interesse of wil je meer weten over wat de functie precies inhoudt, laat het weten aan het bestuur via info@smashandblock.nl.

met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Bestuurslid jeugd
Een coördinator voor “in de zaal” is inmiddels gevonden! Het betreft dus geen duo-functie meer. De vereniging heeft echter nog wel iemand nodig die de jeugdzaken wil regelen vanuit het bestuur. De taken van dit bestuurslid zullen zijn:
– het bijwonen van bestuursvergaderingen (1x in de 6 weken);
– de communicatielijn vormen vanuit het bestuur naar de jeugdleden, trainers/coaches en de jeugdcoördinator in de zaal;
– overzicht houden over de teamindeling, trainingen en wedstrijden van de jeugdteams.

Bestuurslid wedstrijdsecretariaat
Je bent aanspreekpunt van en naar de Nevobo.

Wat nog meer te doen;
– 1x in de zes weken vergaderen;
– teams aanmelden voor mei;
– leden van de teams aanmelden voor eind sept;
– leden af- en aanmelden bij de Nevobo via sportlink;
– spelerspassen aanvragen;
– veranderingen doorgeven aan Nevobo of aan de teams.