Nieuwsbrief Smash and Block december 2017

Vacatures bestuur
We zijn op zoek naar sponsors
Trainers
Digitale wedstrijdformulier
Spoedvergadering
Grote clubactie

Vacatures bestuur

Zoals al in een eerdere nieuwsbrief is aangegeven, hebben 2 bestuursleden, met verschillende redenen, aangegeven te willen stoppen met de verschillende bestuursfuncties. Dit houdt in dat de volgende bestuursfunctie vacant komen:

bestuurslid penningmeester
bestuurslid secretaris
bestuurslid jeugd

Zonder bestuur geen voortzetting van Smash & Block!!! Wij hopen dat de leden het niet zover zullen laten komen en de verantwoordelijkheid op zich nemen. Ook hopen wij dat in het nieuwe bestuur meerdere teams zullen zijn vertegenwoordigd.

Heb je interesse of wil je meer weten over wat de functies precies inhoudt, benader dan de huidige bestuursleden of laat het weten aan het bestuur via: voorzitter@smashandblock.nl.

We zijn op zoek naar sponsors
Als bestuur zijn we al hard op zoek naar nieuwe sponsors. We proberen om verschillende sponsors binnen te halen zodat alle teams een nieuw shirt hebben met een sponsor er op. Weten jullie nog sponsors of kunnen jullie als team een sponsor regelen? Laat het ons weten, zodat we dat bedrijf een brief kunnen sturen met wat we nodig hebben voor geldbedrag. Daarnaast komt het logo van het bedrijf op onze website, extra stukje reclame.

Trainers
We zijn met spoed op zoek naar nieuwe trainers voor de jeugd, heren 1 en dames 3. Bij de jeugd stoppen Demi en Anouk met training geven omdat ze voor stage naar het buitenland gaan. We gaan ze missen en ze hebben het super gedaan! Maar we hebben wel nieuwe trainers nodig. Het zou zonde zijn dat er jeugdteams moeten stoppen omdat er geen trainers zijn. We zullen ook buiten de vereniging naar mensen werven. Heb je interesse om de jeugd tot ster spelers te maken? Stuur ons als bestuur dan een mailtje.

Digitale wedstrijdformulier
Sinds dit seizoen zijn alle wedstrijdformulieren digitaal. Als vereniging hebben we 2 tablets aangeschaft. Deze zitten in een plastic doos in 1 van de kasten. De zaalwacht is verantwoordelijk dat deze tablets bij de velden liggen zodat de scheidsrechters deze kunnen gebruiken. Na alle wedstrijden zorgt de zaalwacht er voor dat de tablets weer in de doos zitten en in de kast bovenin weer liggen. Wees hier zuinig mee! De zaalwacht zorgt er ook voor dat ze aan de lading komen. Want aan een lege tablet heb je niks.
Als jullie vragen hebben over het digitale wedstrijdformulier, kunnen jullie Lisanne of Mariska(D1) hierover mailen of aanspreken.

Spoedvergadering
Als bestuur hebben wij besloten om op 9 januari om 20.00 uur een spoedvergadering te doen voor alle leden, ouders en verzorgers. Vanuit ons zijn er een aantal belangrijke mededelingen die jullie allemaal aan gaan. Wij verwachten ook dat jullie er allemaal deze avond zijn of van elk team een aantal mensen. De vergadering zal in de sportkantine plaatsvinden.

Grote clubactie
Graag willen wij jullie ook op de hoogte brengen over de Grote Clubactie. Als vereniging hebben we hier aan mee gedaan en hebben we samen een bedrag van 300,- bij elkaar gekregen. Super gedaan iedereen!