Nieuwsbrief Smash and Block juni 2015

NOODOPROEP! Vacature secretaris
Nieuwe leden werven
Einde seizoen en begin volgend seizoen
Afmelden voor volgend seizoen
Heel Smash&Block Bakt voor nieuwe shirts!
Shirtsponsors gezocht!
Teamacties
Nieuwe jaarplanning en veranderingen in de contributie

NOODOPROEP! Vacature secretaris
Sinds de ALV zit het bestuur zonder secretaris. Dit houden we niet lang meer vol of er gaan serieus dingen mis waardoor de vereniging schade oploopt! Dus wie O wie wordt onze nieuwe secretaris? Heb je interesse of wil je meer weten over wat de secretaris allemaal doet, laat het weten aan het bestuur!

Nieuwe leden werven
Afgelopen weken zijn zowel bij de jeugd als bij de senioren de nieuwe teamindelingen bekend gemaakt. Daaruit bleek dat de teams nog wel wat spelers kunnen gebruiken. We vragen iedereen om nieuwe leden te werven. Kijk rond in je vriendenkring, familie en bekenden of er nog potentiele spelers tussen zitten en vraag of ze een keer mee willen meetrainen. Meetrainen is gratis tot 1 september!

Einde seizoen en begin volgend seizoen
17 juni is de laatste training van dit seizoen, 19 augustus hopen we iedereen weer te zien. In juli gaat het bestuur op vakantie en zijn we alleen in noodgevallen bereikbaar..

Afmelden voor volgend seizoen
Mocht je je wilden afmelden voor volgend seizoen, doe dit dan voor 1 juli door een bericht te sturen naar penningmeester@smashandblock.nl! Alleen dan kunnen we je afmelding op tijd verwerken. Doe je het later, dan kan het gebeuren dat je de contributie van de eerste helft van volgend seizoen alsnog moet betalen.

Heel Smash&Block Bakt voor nieuwe shirts!
27 April heeft Smash&block op de Oranjemarkt gestaan om alle zelfgebakken taartjes, worstenbroodjes, cupcakes en popcakes te verkopen om geld op te halen voor nieuwe shirts. Dit heeft maar liefst 230 euro opgeleverd! De chocolade bal is gewonnen door Dhr. Hegeman. De schatte het gewicht op 1439 gram en dit was slechts 7 gram boven het werkelijke gewicht.

braderieheel senb baktwinnaar

Shirtsponsors gezocht!
De eerste shirtsponsor is binnen. Voor 500 euro staat de naam ‘Suikerunie’ komend seizoen op de nieuwe shirts van een van onze teams. Het brengt het spaarbedrag voor de nieuwe shirts op iets meer dan 2500 euro. Dit smaakt naar meer en dus zijn we op zoek naar meer bedrijven die een team willen sponsoren. Weet je een bedrijf die een of meerdere teams zou willen sponsoren, laat het weten aan het bestuur!

Teamacties
Naast de inkomsten uit de contributie, wil de vereniging graag geld inzamelen om extra activiteiten te bekostigen. Dit deden we al via de Grote Clubactie. Nu is in de ALV besloten om dit uit te breiden naar ‘Teamacties’. Teams zullen jaarlijks gevraagd worden acties te ondernemen om extra geld binnen te halen voor de vereniging. In 2015 zal het geld van de teamacties besteed worden aan nieuwe shirts. Hiervoor is het streef bedrag per team is 350 euro. De teams worden benaderd als de teamindeling voor 2015-2016 bekend is. Voor 1 september willen we graag weten welke acties elk team wil ondernemen en hoeveel geld dit naar verwachting oplevert. Dit kan door middel van de Grote Clubactie, maar ook via zelfbedachte acties. Hierbij kan je denken aan:
• Lege flessen verzamelen
• Heitje voor een karweitje
• Suikerspinnen verkopen bij jeugdwedstrijden
• Met oud&nieuw een oliebollenactie doen
• Een sponsorloop organiseren
• Een toernooi organiseren waarbij er inschrijfgeld wordt gevraagd
• Shirtsponsor aanleveren
• ………….
Op de ALV van 2016 zal een prijs uitgereikt worden aan het team dat het meeste geld ophaalt.

Nieuwe jaarplanning en veranderingen in de contributie
Er is een nieuwe jaarplanning opgesteld in combinatie met het innen van de contributie. De details kun je lezen in het voorstel dat meegestuurd is met de stukken voor de ALV. Dit zijn de grootste veranderingen:
• Opzegdatum is 1 juli i.p.v. 1 juni.
• Spelers kunnen gratis meetrainen in de transferperiode en tot de eerstvolgende mogelijkheid om lid te worden, i.p.v. de regel dat je 4x gratis mee mag trainen.
• De contributie zal volgend seizoen iets worden verhoogd naar 16,50 euro voor senioren en 11,50 voor de jeugd.
• De contributie zal 2 maal per jaar geïnd worden i.p.v. 12 maal.
• Het entree-bedrag van 5 euro voor nieuwe leden komt te vervallen.
• Spelers kunnen per 1 september en 1 januari spelend-lid worden.